Tkool Electronics

LEDs have been most efficient in the infrared or red part of the spectrum, but lighting applications require white light, which is a mix of many wavelengths, and that complicates designs. Even with current white-LED systems, the aesthetics of the illumination are a problem: LED sources tend to have a cold quality, while other sources can easily add warmth by manipulating the spectrum of the output.

RCS08051K60JNEA_Datasheet PDF

LEDs have been most efficient in the infrared or red part of the spectrum, but lighting applications require white light, which is a mix of many wavelengths, and that complicates designs. Even with current white-LED systems, the aesthetics of the illumination are a problem: LED sources tend to have a cold quality, while other sources can easily add warmth by manipulating the spectrum of the output.

If you're going to deliver in volume, there's a host of production changes that need to be made,” Rerisi said. The most important one is your ability to keep defect rates down when volume goes up. Companies with a history of deploying millions of tags will have a better chance of doing that.”

SHANGHAI, China — A year ago, not many companies were interested in working with Semiconductor Manufacturing International Corp., China's largest pure-play foundry.

RCS08051K60JNEA_Datasheet PDF

Today, even with wafer prices rising, there's interest from Texas Instruments, Elpida, Infineon, Nvidia, Marvell, PMC-Sierra, Broadcom, Motorola and others. There is even word of potential joint ventures with STMicroelectronics and SanDisk.

And it's likely the foundry will turn an operating profit in December, which will help allay nagging doubts and criticism about its viability. SMIC is estimated to have brought in about $350 million in revenue this year-up from about $90 million in 2002; and it could triple that number next year as more capacity comes online.

We have more and more customers supporting us and becoming long-term partners, so profitability will be relatively easy for us to maintain,” said chief executive officer Richard Chang.

RCS08051K60JNEA_Datasheet PDF

Getting to that transition point hasn't been easy. Chang has navigated his company through a minefield of obstacles inherent in the Chinese market, including inconsistent regulations, underdeveloped supply chains and inexperienced local workers.

SMIC hired a lot of young engineers with no experience and had to rely on a core group of foreign engineers, mostly Taiwanese, to train them. It took nine months. And much of that time was spent on teaching methodologies and changing attitudes, rather than on improving specific skills.

RCS08051K60JNEA_Datasheet PDF

The senior engineers had to encourage the younger ones to follow the standard manufacturing recipes but also to question those procedures as they saw fit. Sometimes the attitude in China is that people don't ask; they feel ashamed to ask questions. [So if young engineers had a problem] so they would just try to figure it out — and then when they did [something differently from the established practice], the yield would go down,” Chang said. The credo thus became: If you have any questions, ask. If you have a good idea, propose it; but do not just change something without notifying people.”

The company focused on DRAM and that product's sensitive manufacturing process to train its engineers and debug its fab. Meanwhile, it was also qualifying logic products; a process that took more than several months for some products. Slowly, things improved.

När BIT blir mer sofistikerat är det särskilt viktigt att testinstrumenten förstår dessa interna egenskaper och har förmåga att åstadkomma de förändringsstimuli som krävs som stöd till dem. Behovet av en komplett, transporterbar, halvautomatiserad testenhet som används för en funktionstest med resultatet godkänd/underkänd eller för felsökning och reparation kommer att finnas kvar. Men ytterligare funktioner för fullständiga tester av funktion, dataöverföring och protokoll blir mycket önskvärd.

Den största utmaningen för framtida testinstrument för militära kommunikationer blir det ökade kravet att stödja upp till 29 olika vågformer, ge operatören möjlighet att styra belastning och inställningar av testparametrar, och åstadkomma samtidiga kanaler i ett instrument som har konstruerats för enkelt handhavande. Direkt samarbete och engagemang hos tillverkare och underleverantörer är viktigt för att nya typer av militär kommunikationsradio ska kunna utvecklas. För att tillverkare av testutrustningar ska bli framgångsrika måste de ha förmåga att samarbeta nära med systemtillverkare under konstruktions- och utvecklingsfaserna för nya militära kommunikationer, och dela med sig av information om rekommenderade teststrategier och testinstrument som stödjer systemtillverkarnas underhållsfilosofier.

Den moderna krigsskådeplatsen På det moderna taktiska stridsfältet har kommunikation med frekvenshopp, radiofyrar och positioneringssystem blivit en nödvändighet. Till följd av behovet att sända inte enbart tal, utan också data och positionsinformation, har tillförlitliga kommunikationslänkar blivit ytterst viktiga.

Under svåra förhållanden kan fienden använda sig av störningar för att bryta eller försvåra kommunikation och stänga av styr- och datorsystem. De nya frekvenshoppande och mångsidiga transceiversystemen – med deras förmåga att koda, felkorrigera och fungera som fyrar/transpondrar som avger avstånds- och identifieringsinformation – åstadkommer effektiva motåtgärder med liten sannolikhet för avlyssning.Aeroflex, tidigare IFR Sys-tems, har tillhandahållit testlösningar till amerikanska försvarsdepartementet taktiska kommunikationer sedan mitten av 1970-talet. Företagets kunder innefattar också de flesta Nato-länderna.

Senaste systemen Testsystemet RCTS-003 är senaste generationen av kompletta, transporterbara, halvautomatiserade radiotestsystem som ska användas i fält av USA:s försvarsstyrkor. Instrumentet används för driftverifikationstester och/eller reparation av livräddningsradio. Fullständiga funktionstester av alla driftlägen kan utföras: singelkanals tal, radiofyr och DME-transponder.

访客,请您发表评论:

Powered By Tkool Electronics

Copyright Your WebSite.sitemap