Tkool Electronics

Par cette acquisition, Groupe Silicomp étend l’expertise de son pôle monétique et de technologies sans contact de type RFID ou NFC (Near Field Communications ou Communications en champ proche). Cadimes espère, en revanche, « élargir, au sein d’un groupe structuré, sa base de clientèle et d’agir dans une géographie beaucoup plus étendue », précise-t-on dans un communiqué.

845-094-560-202_Datasheet PDF

Par cette acquisition, Groupe Silicomp étend l’expertise de son pôle monétique et de technologies sans contact de type RFID ou NFC (Near Field Communications ou Communications en champ proche). Cadimes espère, en revanche, « élargir, au sein d’un groupe structuré, sa base de clientèle et d’agir dans une géographie beaucoup plus étendue », précise-t-on dans un communiqué.

Sensorlösa styrmetoder Innan robusta sensorlösa styrmetoder hade utvecklats tvingades motorkonstruktörer att välja mellan den återkopplade styrningens prestanda och högre kostnader å ena sidan och den oåterkopplade styrningens låga pris och ineffektivitet å den andra sidan. Motorstyrning behöver emellertid inte längre baseras på ett val mellan dessa båda lösningar. I dag medger högpresterande DSP-baserade styrsystem och givarlösa algoritmer implementering av återkopplingsstyrning i billiga stegmotorer med bred användning.

Dessa nya, billiga sensorlösa styrmetoder har blivit möjliga tack vare utvecklingen av DSP-styrsystem. Liksom med FOC för AC-induktions- och BLDC-motorer finns det en rad olika algoritmer för beräkning av motoraxelns läge genom mätning av faktiska spänningar. En vanlig metod är att mäta EMF (Electromotive Force) i faslindningarna, vilken är proportionerlig mot axelhastigheten. DSP-styrsystemet integrerar digitalt dessa mätningar av EMF med de avkända fasdrivströmmarna för att uppskatta den momentana rotorpositionen och rotorhastigheten. De axelpositioner och axelhastigheter som erhålls kan användas i traditionella återkopplingsarkitekturer som kontinuerligt justerar motordrivströmmen för att ge rätt vridmoment under alla belastningsförhållanden.

845-094-560-202_Datasheet PDF

EMF från en tvåfasstegmotor med permanentmagnet kan enkelt observeras genom att en icke strömsatt motor vrids manuellt med rampad eller konstant hastighet. De spänningar som produceras vid drivlindningen för varje fas visas nedan i fig 1. De genererade A- och B-signalerna är fasförskjutna 90 grader i förhållande till varandra, och toppamplituden står i direkt förhållande till motoraxelns hastighet. En 1,8-graders stegmotor har 50 faser, så sinus-/cosinusmönstret upprepas 50 gånger per varv.

Ned till noll Tack vare sensorlösa flerfas-BLDC-motorer är det nu möjligt att använda en positionsslinga ända ned till hastigheten noll. Detta är ingen obetydlig prestation, eftersom EMF försvinner helt när motorankaret saktar ned och stannar. D3 Engineering erbjuder Kruse-styrning(1), en egen DSP-baserad sensorlös algoritm för tvåfasstegmotorer som steglöst kan övergå från långsam till ingen hastighet och vara kvar i en fast position på obestämd tid. Microcontrollerbaserade implementeringar har haft begränsad framgång på grund av sin relativt låga samplingsfrekvens och begränsade digitala beräkningskraft. För att uppväga dessa brister kräver de ytterligare analog stödjande maskinvara som inte enkelt kan ställas in så att den skiljer mellan integratorläckage och verklig rörelse.

Eftersom konventionella åttabitars microcontrollers kräver ytterligare stödjande maskinvara kostar DSP-styrsystem faktiskt mindre som systemlösning. Traditionella microcontrollers saknar de beräkningsfunktioner som krävs för beräkning av läges- och hastighetsvektorer i realtid, så de tvingas förlita sig på mindre exakta uppslagstabeller. DSP-styrsystem kan däremot snabbt beräkna läges- och hastighetsvektorer för kontinuerliga indatajusteringar vid uppdateringsfrekvenser på 40 kHz och mer. Dessutom ger DSP-styrsystem ytterligare beräkningskraft för implementering av funktioner som systemstyrning, kommunikation och effektfaktorkorrigering, när dessa krävs.

845-094-560-202_Datasheet PDF

Resonanser i mellanbandet har alltid utgjort ett problem för konstruktörer som försöker använda återkopplingsstyrning av stegmotorer genom att lägga till axelgivare. De diskreta motorstegen tenderar att excitera det mekaniska systemets naturliga resonanser och orsaka oönskade vibrationer som ofta resulterar i svängning. DSP-styrsystem stöder emellertid styrslingor med hög samplingsfrekvens som ger jämn och stabil drift med hjälp av första och andra ordningens slingkompensatorer. I avancerade FOC-algoritmer behandlas exempelvis hela det magnetiska fältet som en enda vridmomentvektor som kan styras nästan omedelbart för att upprätthålla maximal drivning i rotorn, samtidigt som vridmomentresonanser elimineras.

Kostnadseffektiv styrning I jämförelse med traditionell servostyrning är DSP-baserad sensorlös styrning mycket billig att lägga till i standardstegmotorer. I varje stegmotor med sex ledare finns det en drivnings- och avkänningslindning för varje fas. En noggrann undersökning av den interna motorlindningen visar att varje faslindning består av två halvlindningar, förbundna i serie, där den gemensamma anslutningen förs ut som en enda ledare. Om du kopplar bort dessa båda halvlindningar och tar fram varje ledare för sig har du skapat en hybridstegmotor med åtta ledare. Om du vill optimera användningen av koppartråd för att ge motorvridmoment kan du ange att avkänningslindningen ska lindas med tråd av mindre diameter, eftersom den inte har någon drivström. De flesta motortillverkare erbjuder standardmodeller av hybridmotorer för prototypframställning och i olika produktionskvantiteter, vilket innebär att extrakostnaden blir försumbar.

845-094-560-202_Datasheet PDF

Den maskinvara som kopplas till DSPn är minimal. Använd samma oåterkopplade H-brygga med dubbelriktad strömavkänning, lägg till ytterligare fyra operationsförstärkare för matning av fasavkänningsspänningarna och drivströmmen till en AD-omvandlare i kretsen, så har du undanröjt behovet av en axelgivare. DSP-styrsystem med möjlighet att driva en enda axel kan fås för mindre än 2 dollar i måttliga mängder. Dessa enheter spar utrymme och komponenter genom att ge fullständiga lösningar för motorstyrning med integrerade funktioner som pulsbreddsmodulerade utgångar, flashminne, AD-omvandlare och stöd för CAN-bussen.

Okomplicerad programutveckling Programutvecklingen för DSP-styrsystem är okomplicerad, vilket underlättar för tillverkare att snabbt få ut sina produkter på marknaden. Integrerade utvecklingsmiljöer och högeffektiva C-kompilatorer gör att programmerare känner sig hemmastadda och att utvecklare snabbt kan uppnå topprestanda. Integrerade utvecklingsmiljöer för DSP-styrsystem gör också att programmerare snabbt kan skapa kod med hjälp av välkända modellerings- och simuleringsverktyg som Matlab, Simulink och Labview. Färdiga programmoduler, inklusive FOC-algoritmer, kan fås från DSP-leverantörer och tredjepartsleverantörer. Många moduler kräver endast inmatning av systemparametrar, vilket eliminerar behovet av att utveckla matematiskt komplexa algoritmer från grunden. Den redan tillgängliga programvaran underlättar utveckling av återkopplingsstyrning, och valmöjligheterna blir allt fler. Medan trenden mot återkopplingsstyrning växer i styrka blir mer information tillgänglig om prestandaegenskaper för olika stegmotorer, vilket gör att programutvecklare kan skapa bättre algoritmer för finjustering av driftstyrning i enskilda motorer.

At the conference,Curtiss-Wright (Ottawa) announced a ruggedized series of boards, aimed at military applications, that use four Freescale 8641Ds to achieve 24 Gflops of total floating-point performance (see story, page 34). Product-marketing manager Steward Dewar said Curtiss-Wright intends to ship product in the second half. We are well-positioned with Free-scale, and we are highly confident that we will obtain chips” in time to meet the schedule, Dewar said. We expect to be among a very small group of select embedded-board vendors who are given early access to the chips.”

Glenn Beck, a marketing manager at Freescale's Network Computing Systems Group (Austin, Texas), said Freescale has 8641D silicon working in its labs. The goal is to offer samples soon that fall within a 30-W power envelope, he said.

Beck said customers appreciate that the highly integrated 8641D typically replaces three chips on the board. The trade-off is that the part's high level of integration concentrates heat in one spot, whereas the three chips it replaces would distribute the heat across the board.

Sampling will begin soon, Beck said. Freescale has always planned on 2006 for the 8641,” he said, though he acknowledged the company is clearly not meeting the expectations of all of our customers, and we know that people could have used [the part] earlier.”

Also in high demand for embedded applications is Xilinx's Virtex 4 family. The family's SX series, for signal processing, and LX series, aimed at logic-intensive apps, shipped on schedule, but developers are still waiting for the FX.

访客,请您发表评论:

Powered By Tkool Electronics

Copyright Your WebSite.sitemap