Tkool Electronics

The high-frequency VCXOs are available with a tristate option and in operating voltages of 5 V, 3.3 V and 3 V.

RNC50J7683BSB14_Datasheet PDF

The high-frequency VCXOs are available with a tristate option and in operating voltages of 5 V, 3.3 V and 3 V.

Ur teknisk synvinkel vinner Linux mycket i sin skalbarhet, genom sin arkitektur byggd på processer och tillgången på komponenter i mjukvara. Vidare kan versionerna av Linux för inbyggnad (eLinux=embedded Linux) väl mäta sig i skaran av RTOS på marknaden, speciellt eftersom Linux har mycket mer att erbjuda än att möta realtidskrav, eftersom Linux har en annan utvecklingsbakgrund än traditionella RTOS har.

Infineons TC1130 kan köra både Linux och Linux RTAI med stöd av inbyggd MMU. Versionerna finns tillgängliga gratis och är optimerade för TriCore. En plattform finns utvecklad från företaget ADESCOM, omfattande skal, Javatolk, C/C++-bibliotek, Linux användarrutiner och drivrutiner för nätverk såsom t ex Ethernet och USB. Ett utvecklingskit är framtaget som innehåller evalueringskort med konfigurerat Linux ombord, Eclipse IDE, källkoder på CD inkluderande RTAI och NFS-server. Vidare återfinns i detta paket RTAI och Kafee Java Virtual Machine. SW-arkitekturen medger direkt service av avbrottsanrop i CPU för mycket tidskriftiska processer, varvid svarstider ner till 76 ns kan nås.

RNC50J7683BSB14_Datasheet PDF

MultiCAN Modulen MultiCAN erbjuder 4 kanaler med protokollet Full-CAN, helt realiserat i hårdvara. Här finns funktionalitet för TTCAN och konventionell asynkron CAN enligt ISO 11898, V2.0 B Aktiv. Upp till 128 medelanden kan allokeras valfritt till de fyra kanalerna och ordnas i FIFO-strukturer med godtyckliga storlekar, där så krävs för långa meddelanden. Varje nod kan utföra individuella protokollanalyser, som t ex tidmätning av bits och automatisk beräkning av baudrate, som kan sättas olika i skilda kanaler. Alla inkommande 128 meddelanden kan filtreras individuellt och kan även godtyckligt hänvisas till ramar enligt standard 11 bit eller extended 29 bit. Meddelanden kan organiseras i liststrukturer som kan konfigureras om dynamiskt under drift. Upp till 16 avbrottskanaler stöder verksamheten i realtid och kan påkalla uppmärksamhet från CPU.

Time-Triggered CAN är en synkron styrning av CAN genom schemalagd tidsstyrning av de asynkrona, standard CAN-protokollen. Där finns sålunda medelanden som garanteras körtider utan att behöva ”slåss om bussen” efter en rangordning bestämd av prioritetsnivå.

TC1130 erbjuder ett enkelt och effektivt sätt att anslutas till en PC (persondator) via USB. Styrkretsfunktionerna uppfyller helt standard för full hastighet ”USB 1.1” med 12 Mbit/s. Alla funktioner, protokollstöd och datahantering är helt realiserade i hårdvara, vilket ger minsta möjliga belastning på processorn. Ombord finns en tranceiver med differentiellt snitt för kabellängder up till 5 m.

RNC50J7683BSB14_Datasheet PDF

TC1130 består av tre olika system som arbetar på de tre åtskilda bussarna i den partitionerade topologin, se blockschema fig 1:

1. På högsta nivå kring en 64-bits höghastighetsbuss LMB arbetar CPU, hanterare av program och data (144 Kbyte), MMU, avbrottshanteraren samt EBU.

RNC50J7683BSB14_Datasheet PDF

2. På nästa nivå, åtskilt från LMB med en brygga, arbetar styrkretsarna för datakommunikation, systemtimer och OCDS (On-Chip-Debug-Support) på den snabba periferibussen, FPI (Flexible Peripheral Interface). Här återfinns också två avancerade styrkretsar för motordrivning, alla kategorier, samt en grupp generella timers, GPTU, för generering av tidsfunktioner.

3. Först ett steg längre ner i hierarkin hittar man den lokala periferibussen för standard seriekretsar, 3 UART, 2 SSC (=SPI) samt I2C, där lägre bandbreddskrav ställs. Bussen hänger som ett appendix till FPI-bussen och isoleras från denna av en dubbelriktad DMA (Data Management Unit).

Le groupe de travail se réunira cette semaine afin de mettre fin à une impasse de huit mois entre l’OFDM multibande et l’UWB à séquence directe qui cherche toutes deux à devenir la couche physique pour les communications sans fil offrant des débits pouvant aller jusqu’à 480 Mbits/seconde.

Pour WiMax, une initiative d’interopérabilité pour les systèmes sans fil à large bande reposant sur IEEE 802.16, Atmel a fait appel à Wavesat Inc. (Dorval, Québec), un fabricant de puces et d’équipements, pour développer un circuit intégré spécifique à bande de base. « Nous développerons cependant un émetteur-récepteur universel qui fonctionnera avec cette bande de base et nous offrirons cet appareil à un marché plus large », explique M. Baumann. « Nous pensons que WiMax sera une technologie importante pour le sans fil du dernier kilomètre ».

Craig Mathias, directeur au Farpoint Group (Ashland, Massachusetts), pense qu’Atmel a raison de s’intéresser au marché à forte croissance. « Le sans fil est le seul segment qui présente une croissance et de l’innovation », selon lui. Cependant, M. Mathias rappelle la concurrence, principalement pour WiMax, Intel détenant une position dominante.

Chris Taylor, analyste chez Strategy Analytics Inc. (Newton, Massachussets), fait observer qu’il faudra attendre deux ans avant que WiMax et UWB pénètrent le marché. Tant M. Taylor que M. Mathias soutienne la position d’Atmel selon laquelle l’OFDM multibande sera le grand vainqueur UWB.

Dans le même temps, Jamie Murphy, directeur du programme Z-Link chez Atmel, pense que le marché Zigbee se développera pour atteindre 2,7 milliards de dollars d’ici à 2007, bénéficiant des applications industrielles, grand public et d’automatisation domestique. Tandis que des entreprises comme Motorola Inc. et d’autres ont déjà annoncé des produits, Jamie Murphy ne pense pas que la production commencera avant le début 2005, c’est-à-dire une fois que la Version 1.0 de la norme sera finalisée cet automne.

访客,请您发表评论:

Powered By Tkool Electronics

Copyright Your WebSite.sitemap